Rehabilitacja

Prowadzimy konsultacje oraz indywidualną terapię. W zakres działań rehabilitacyjnych wchodzą między innymi zaburzenia takie jak:

 • opóźnienie rozwoju psychoruchowego,
 • zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej,
 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • nieprawidłowe napięcie mięśniowe,
 • uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego,
 • choroby genetyczne, w tym Zespół Downa,
 • stany po urazach, wypadkach,
 • deformacje narządu ruchu,
 • choroby metaboliczne,
 • zaburzenia chodu i koordynacji ruchowej,
 • inne problemy i schorzenia.

Prowadzimy także konsultacje oraz terapię dzieci z wadami postawy, oferujemy indywidualne zajęcia które mają na celu korygowanie wadliwej postawy oraz wyrabianie nawyków prawidłowej postawy w problemach takich jak:

 • wady postawy (plecy wklęsłe, okrągłe, płaskie), problemy w zakresie kończyn dolnych (szpotawe, koślawe, płaskostopie)
 • wady klatki piersiowej: klatka piersiowa kurza i lejkowata
 • skolioza

Wykorzystywane metody

Ocena Globalnych Wzorców Ruchu Metodą Prechtl’a

Ocena globalnych ruchu metodą Prechtl’a pozwala na wczesne rozpoznanie uszkodzeń układu nerwowego małego dziecka, w tym także urodzonego przedwcześnie. Badaniu poddane mogą zostać maluchy od chwili urodzenia do końca piątego miesiąca życia. Polega na ocenie jakości spontanicznych ruchów dziecka zarejestrowanych kamerą. Dużym atutem tej metody jest fakt, że jest ona bezbolesna i bezstresowa dla dziecka.
czytaj więcej »

Koncepcja NDT-Bobath

Metoda NDT-Bobath została zapoczątkowana w latach 40 XX wieku w Londynie przez neurologa Karola Bobath i jego żonę fizjoterapeutę Bertę Bobath. Przez lata była modyfikowana i rozwijana w wyniku zdobywania doświadczeń wraz z osiągnięciami wiedzy medycznej. Obecnie rehabilitacja w koncepcji NDT-Bobath jest stosowana z dużym powodzeniem u wcześniaków, niemowląt i starszych dzieci. Głównym celem metody NDT-Bobath jest wszechstronny rozwój dziecka, możliwość uzyskania samodzielności na tyle na ile pozwala mu uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego. Główne zasady usprawniania według koncepcji NDT-Bobath obejmują normalizację napięcia mięśniowego; wyzwalanie, wspomaganie ruchów w formie jak najbardziej zbliżonej do prawidłowych wzorców; wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych.

PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation)

Podstawowym celem terapii metodą PNF jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje. Siła mięśni, zakres ruchu - to co jest ważne w tradycyjnym postępowaniu terapeutycznym jest tylko środkiem do uzyskania celu jakim jest funkcja. W zależności od potrzeb pacjenta, wykorzystywane są techniki uczące ruchu i koordynacji, stabilizujące, rozluźniające, mobilizujące, przeciwbólowe i inne, typowe dla metody, a także program ćwiczeń funkcjonalnych na materacu czy też nauka chodzenia.

Kinesiology Taping

Jest to metoda wspomagająca w fizjoterapii działająca poprzez naklejanie specjalnych plastrów. Działanie Kinesiology Taping polega na korekcji ustawieniu stawu, zmniejszeniu bólu mięśni i stawów, zmniejszeniu obrzęków limfatycznych, normalizacji napięcia mięśniowego.

W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość rehabilitacji w domu pacjenta.Serdecznie zapraszamy do kontaktu na podany adres email bądź telefonicznie.