O Mnie

Agnieszka Zdzienicka – Chyła

Jestem absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Ukończyłam III letnie studia licencjackie i II letnie studia magisterskie na kierunku fizjoterapia. Ukończyłam także podyplomowe studia pedagogiczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Już w trakcie studiów interesowałam się tematyką z zakresu pediatrii odbywając liczne praktyki w ośrodkach specjalizujących się w pracy z małymi pacjentami. Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi pracując we Francji w placówce kompleksowej rehabilitacji dla dzieci.

Zdobyte we Francji doświadczenia w zakresie pracy z małymi pacjentami zachęciły mnie do zgłębiania wiedzy i zdobywania uprawnień do prowadzenia terapii w koncepcji NDT-Bobath. Jedne z podstawowych cech tej koncepcji rehabilitacji to podejście całościowe i funkcjonalne spojrzenie na pacjenta, które jest dla mnie niezwykle ważne.

Jestem również dyplomowanym terapeutą integracji sensorycznej (SI). Ukończyłam 2-stopniowy kurs, a tym samym nabyłam uprawnienia do diagnozowania zaburzeń oraz prowadzenia terapii integracji sensorycznej. Stale podnoszę swoje umiejętności i kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach i warsztatach.

Posiadam prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty o numerze 3127 wydane przez Krajową Radę Fizjoterapeutów. Od 2009 roku pracuję z pacjentami pediatrycznymi jako fizjoterapeuta zdobywając doświadczenie zarówno w warunkach ambulatoryjnych jak i klinicznych, a także realizując działalność dydaktyczną ze studentami.

W 2019 roku obroniłam rozprawę doktorską "Ocena rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie" uzyskując stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Kursy i szkolenia:

 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
 • Kurs NDT Bobath Baby
 • Ocena Globalnych Wzorców Ruchu Metodą Prechtl'a
 • Ocena i usprawnianie funkcji wzrokowych w integracji sensorycznej
 • Diagnoza i terapia SI małego dziecka – kurs zaawansowany
 • Kurs NDT Bobath Basic
 • Kurs Integracji Sensorycznej II stopnia
 • Kurs Integracji Sensorycznej I stopnia
 • Terapia ręki - Funkcjonalne podejście do rozwoju małej motoryki
 • Kurs Kinesiology Taping
 • PNF Basic – Proprioceptywne nerwowo-mięśniowe ułatwianie
 • Ocena neurorozwojowa dziecka i przykłady postępowania fizjoterapeutycznego
 • Skolioza diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Metody integracyjne w pracy z grupą. Wprowadzenie do pedagogiki zabawy.
 • Animator czasu wolnego.
 • Masaż Shantala. Masaż sensomotoryczny.
 • Masaż tkanek głębokich
 • Współczesne metody rehabilitacji pulmonologicznej
 • Czynniki traumatyzujące pre- i postnatalne oraz ich wpływ na funkcjonowanie zmysłów.
 • Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie
 • Fizjoterapia urologiczna i anorektalna pacjentów pediatrycznych

Członek Polskiego Stowarzyszenia NDT Bobath.
Członek Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej.